Cobro Instytut Badawczy Opakowań

Laboratorium Badań Materiałów I Opakowań Jednostkowych. Wynik: Do kontaktu z każdym rodzajem żywności

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych

Wyniki badań odporności transparentnego poimeru ABS z dodatkiem środka antybakteryjnego Seantex.

Oznaczanie właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych farby z wykorzystaniem instrukcji JA/0074/R

Badane próbki wykazały bardzo dobre działanie antybakteryjne wobec wykorzystanych w badaniu szczepów oraz antygrzybicze w stosunku do szczepu C. cladosporoides. W badaniu nie wykazano skuteczności przeciwgrzybicznej wobec szczepu A. brasiliensis.

Badanie środka biobójczego SEANTEX w farbach

Celem badań było sprawdzenie przydatności środka biobójczego SEANTEX do stosowania w wyrobach lakierowych. Do badań wytypowano dwa rodzaje farb, które nalezą do najbardziej popularnych: farby alkidowe i farby dyspersyjne do malowania ścian.

Instytut inżynierii materiałów polimerowych i barwników

Niniejszy protokół zawiera wyniki badań oraz dokumentację fotograficzną próbek po zakończniu badań. Badanie wykonano według normy PN-EN ISO 846

Badania na grzybach pleśniowych

Wyniki badań odporności próbek materiałów na grzyby pleśniowe.

Zapisz się aby otrzymać więcej informacji

Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.